Para seguir toda la actualidad desde Tarragona, únete al Diari
Diari
Comercial
Nota Legal
  • Síguenos en:

La formació d’adults,
una porta oberta a nous reptes

| Actualizado a 28 julio 2022 07:00
Francesc Roca Rosell
Participa:
Para guardar el artículo tienes que navegar logueado/a. Puedes iniciar sesión en este enlace.
Comparte en:

Un dels objectius del Marc estratègic d’Educació i Formació ET 2020, consistia a aconseguir que el 15% dels adults europeus participessin en l’aprenentatge al llarg de la vida per a l’any 2020. A Catalunya el 13% de les persones adultes s’està formant, dos punts per sota del que es va fixar en l’estratègia europea per al 2020 i lluny dels països escandinaus, on la taxa és del 25% (Fundació Jaume Bofill. Informe Mai és tard per aprendre).

En la nova visió de l’educació de l’agenda 2030 parla en l’ODS número 4 «garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom». Incentivar l’aprenentatge i la formació al llarg de la vida, és un repte per no deixar ningú enrere.

A Catalunya el 13% de les persones adultes s’està formant, dos punts per sota del que es va fixar en l’estratègia europea per al 2020 i lluny dels països escandinaus

Les persones han de tenir la possibilitat de formar-se, amb la finalitat d’adquirir, actualitzar, completar i ampliar les seves capacitats, coneixements, habilitats, aptituds i competències. Adquirir competències personals i professionals resulta fonamental per la millora de la qualitat de vida de les persones.

La formació d’adults és una peça clau en el desenvolupament de persones i col·lectius, però necessita orientació, suports i accions d’acompanyament en els diversos itineraris que una persona adulta pot configurar abans, durant i sobre tot després de les accions formatives i en aquest entramat els municipis podem tenir un paper rellevant i estratègic que només es pot fer des del coneixement de la realitat propera que es té des dels municipis de tots els agents i de les persones, sent l’espai ideal per a ser el nucli de la xarxa que ho vehicula tot.

Per tot això, cal a Tarragona l’impuls d’un Pla Municipal d’Educació d’Adults amb l’objectiu de la formació al llarg de la vida i l’ocupació alineades amb les directrius europees i amb la cogovernança entre administracions.

Cal a Tarragona l’impuls d’un Pla Municipal d’Educació d’Adults amb l’objectiu de la formació al llarg de la vida

Un Pla que doni resposta als subobjectius de l’ODS 4, a promoure l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i totes les dones a una educació tècnica, professional i superior de qualitat, inclosa l’educació universitària. Que faci possible que els joves i adults adquireixin les competències necessàries, especialment tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball digne i l’emprenedoria. I garantir que tots els joves i una proporció considerable dels adults, tant homes com dones, tinguin competències alfabètiques i aritmètiques.

Cal que aquest Pla impulsi una oficina assessora i orientadora, que englobi l’educació, la professionalització i l’ocupació; fusionant àmbits a escala municipal o supramunicipal i que esdevingui el nucli d’una xarxa amb els centres educatius, les empreses, els centres ocupacionals... i amb eines que possibilitin la detecció de necessitats, la flexibilització d’oportunitats, l’acompanyament i assessorament, i siguin un referent conegut i reconegut on les escoles d’adults serien l’estrella que els servirà de trampolí per al camí de les persones cap als diferents itineraris en aquest aprenentatge al llarg de la vida.

Sempre és temps per aprendre.

Comentarios
Multimedia Diari