Whatsapp Diari de Tarragona
Para seguir toda la actualidad desde Tarragona, únete al Diari
Secciones
Canales
Diari
Comercial
Nota Legal
 • Síguenos en:
 • Branded Content - 1 Noticia
 • Banner Link
 • Tarragona
 • Serveis - Temps i Platges
 • Reus
 • Costa
 • Camp
  Camp

  El sistema de lectoescriptura de les persones cegues i el QR s’incorporen a totes les etiquetes dels manolls de la verdura de Valls, que van sumar més de 18,5 milions de calçots la temporada passada

 • Ebre
 • Cat-Es-Mon
 • Deportes
 • Multimedia
 • Horoscopo
  Guía Gastronómica
  Whatsapp Diari de Tarragona
 • Economía
 • Cultura
 • Humor - 2 Posts
 • Vida Social
 • Lo más