CaixaBank guanya 996 milions d´euros entre gener i setembre, un 57,3% més que en el mateix període de 2014

L'entitat catalana millora els beneficis pel creixement dels ingressos bancaris i la reducció de les dotacions per a insolvències

19 mayo 2017 21:27 | Actualizado a 22 mayo 2017 12:14
Se lee en minutos
Participa:
Para guardar el artículo tienes que navegar logueado/a. Puedes iniciar sesión en este enlace.
Comparte en:

CaixaBank va obtenir un benefici de 996 milions d’euros durant els nou primers mesos del 2015, un 57,3% més que durant el mateix període de 2014. Segons ha informat l’entitat en un comunicat, el resultat es basa en la reducció de les dotacions per a insolvències i en la millora d’ingressos. L’activitat comercial ha permès generar ingressos (6.316 milions de marge brut, un 15,1% més) i s’ha vist reforçada per la incorporació de Barclays, que ha impulsat el creixement del marge d’interessos (+7,6%), els ingressos per comissions (+11%), els crèdits sobre clients (+6%) i els recursos de clients (+6,5%). Caixabank també ha registrat un descens de la morositat en el trimestre, fins a situar-se en el 8,7%.

Les provisions arriben als 10.584 milions, amb una ràtio de cobertura del 55%. En l’exercici també destaca la reducció del nivell de dotacions per a insolvències (1.375 milions, un 17,3% menys en la comparativa interanual i un 46,4% inferior en termes trimestrals). Les palanques del creixement del marge d’explotació han estat l’elevada capacitat de generació d’ingressos i la reducció de les despeses recurrents amb perímetre homogeni. A més, es registren progressivament les sinergies capturades de Barclays (102 milions previstos el 2015 i 163 milions a partir del 2016).

L’evolució dels ingressos i les despeses permet que el marge brut arribi als 6.316 milions (+15,1%) i el marge d’explotació se situï en els 2.707 milions (+1,8%). El marge d’explotació sense despeses extraordinàries augmenta un 22,2%, fins als 3.250 milions.

Aquesta evolució permet que els ingressos bàsics del negoci bancari nets de costos (marge d’interessos més comissions menys despeses recurrents) arribin als 1.766 milions d’euros (+8,9%). El marge d’interessos arriba als 3.308 milions d’euros (+7,6% respecte dels primers nou mesos del 2014). La seva evolució reflecteix la gestió de l’activitat minorista, amb una forta reducció del cost de l’estalvi al venciment que, juntament amb la incorporació del negoci de Barclays compensa el descens de la rendibilitat del crèdit condicionada per l’evolució negativa dels tipus d’interès i la disminució de la cartera de renda fixa.

Les comissions se situen en els 1.524 milions (+11%) per l’augment de la comercialització dels productes fora del balanç i la incorporació de Barclays. Les despeses recurrents amb perímetre homogeni (proforma incorporant-hi Barclays els nou primers mesos del 2014) es redueixen un 0,6%. Si es considera l’impacte de la incorporació de Barclays, les despeses d’explotació recurrents creixen un 8,5%. El total de despeses inclou el registre de 259 milions de costos extraordinaris associats a Barclays i 284 milions relacionats amb l’acord laboral assolit el segon trimestre. L’eficiència sense costos extraordinaris se situa en el 51,7% (-5,1 punts percentuals els últims dotze mesos).

Reducció de les dotacions per a insolvències

Les pèrdues per deteriorament d’actius financers i altres pugen a 1.762 milions (-2,1% respecte del mateix període del 2014). En la comparativa interanual, destaca la reducció del nivell de dotacions per a insolvències (1.375 milions d’euros, un 17,3% menys). A més, el cost del risc s’ha reduït en 36 punts bàsics durant els darrers dotze mesos, fins a situar-se en el 0,82%. L’evolució trimestral de les dotacions per a insolvències (-46,4%) “reflecteix l’esforç que s’ha fet durant el primer semestre per cobrir els riscos inherents a la cartera creditícia”, segons l’entitat. 

La morositat continua baixant

La ràtio de morositat accelera la correcció fins a situar-se en el 8,7% després de reduir-se en 96 punts bàsics durant l’any, malgrat haver incorporat Barclays. L’evolució anual està marcada per la reducció orgànica dels saldos dubtosos (-141 punts bàsics) que compensa la incorporació de Barclays Bank (+21 punts bàsics) i l’impacte del despalanquejament (+24 punts bàsics). La ràtio de morositat ex-promotor disminueix fins al 6,5%. Els saldos dubtosos baixen fins als 19.151 milions d’euros, després d’haver fet una forta reducció orgànica en tots els segments de risc (-3.191 milions durant l’any, 964 dels quals corresponen al tercer trimestre).

Negoci immobiliari

L’activitat de BuildingCenter, filial immobiliària de CaixaBank, ha permès comercialitzar els últims 12 mesos 2.210 milions en vendes i lloguers, i 19.484 immobles. La cartera neta d’immobles adjudicats disponibles per vendre puja a 7.070 milions d’euros i es comença a estabilitzar (7.009 milions el 30 de juny de 2015), amb una cobertura del 57,1%. Els actius immobiliaris de CaixaBank destinats al lloguer pugen, el 30 de setembre de 2015, a 3.140 milions d’euros nets de provisions. La ràtio d’ocupació d’aquesta cartera és del 88%.

CaixaBank manté els seus nivells de solvència, amb un Common Equity Tier 1 (CET1) ‘fully loaded’ de l’11,6%. Segons criteris d’aplicació progressiva, el CET1 regulador se situa en el 12,8%.

Comentarios
Multimedia Diari