Opinion

Vicente Moya (Secretari general de CCOO de Tarragona): "Raons d’una vaga laboral de dues hores"

Les polítiques neoliberals han colpejat amb força el conjunt de la ciutadania i encara més les persones amb una situació prèvia més desigual, com les dones. A Catalunya són el 52% de la població en edat de treballar i, en canvi, no arriben a ser la meitat de la població activa. I la taxa d’ocupació femenina és deu punts inferior a la masculina, el que vol dir que el mercat de treball segueix discriminant les dones. Són elles les que es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar; són la majoria de les persones aturades de llarga durada i a temps parcial obligat; pateixen molt més la contractació temporal; la seva jornada està en molts casos desregulada i són les principals protagonistes de la precarietat. La bretxa salarial a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anual i en les ocupacions de menys retribució arriba a ser de més del 37%. A més el 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals al sou mínim interprofessional (735,90 euros/mes) i més del 50% tenen ingressos inferiors als 18.160 euros anuals.

La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més flagrants de la manca de justícia social i ataca un dels valors centrals de la societat: la llibertat. L’any 2017, 9 dones van ser assassinades per la seva parella o exparella home; hi va haver 17.513 denúncies per violència masclista i 4.209 ordres de protecció. L’assetjament sexual a les empreses és una situació molt estesa però a la vegada molt oculta.

Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de cura entre dones i homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del treball i la desvalorització social dels sectors laborals feminitzats. Per tot això CCOO ens plantem contra les bretxes salarials, la precarietat laboral i les violències masclistes. I convoquem una vaga laboral de dues hores per torn, per exigir la implantació de:

1. Augments salarials, sobretot als nivells més baixos i mantenir el poder adquisitiu de les pensions.

2. Plans d’igualtat obligatoris en les empreses per evitar la bretxa salarial i altres discriminacions.

3. Instar els grups parlamentaris presents al Congrés dels Diputats a aprovar una llei de transparència i d’igualtat salarial.

4. Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l’OIT (Conveni sobre el treball decent per les treballadores i treballadors de la llar).

5. Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral.

6. Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència masclista i exigir la posada en marxa immediata del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere amb una dotació pressupostària suficient.

Sigue navegando