En l’any 2011 es va aprovar a Espanya, l’actual Regim Laboral Especial per les empleades de la llar, on estaven donades d’alta a prop de 400.000 persones (més del 95% dones i entre elles una gran majoria estrangeres). Aquesta normativa tenia una finalitat: reconèixer diferents drets com l’accés a les ...

Multimedia Diari