Recepta Mèdica Privada

| Actualizado a 22 mayo 2017 18:02
Se lee en minutos
Participa:
Para guardar el artículo tienes que navegar logueado/a. Puedes iniciar sesión en este enlace.
Comparte en:

Temas:

La recepta mèdica és l'únic mitjà directe d'informació entre el mtge i el farmacèutic. Formalment, és el suport que conté per escrit la prescripció de medicaments. Es tracta d'un document mèdic que avala la dispensació del medicament al pacient.

La importància principal de la recepta mèdica prové de la seva constitució com a mitjà de seguretat que garanteix l'aprofitament dels beneficis i la reducció dels riscos que els medicaments són susceptibles de proporcionar al ciutadà.

La recepta és el document normalitzat pel qual els facultatius mèdics legalment capacitats prescriuen la medicació al pacient per a la seva dispensació a les farmàcies, per un farmacèutic o sota la seva supervisió.

L'objectiu és assegurar la instauració d'un tractament amb medicaments per instrucció d'un metge, un odontòleg, o un podòleg, únics professionals amb facultat per ordenar la precripció de medicaments.

Ha de contenir les dades bàsiques d'identificació de prescriptor, pacient i medicaments. Inclourà les pertinents advertències per al farmacèutic i per al pacient, així com les instruccions per a un millor seguiment del tractament a través dels procediments de l'atenció farmacèutica, per tal de garantir la consecució dels objectius sanitaris d'aquelles.

La recepta mèdica consta de dues parts:

* COS DE RECEPTA destinat al farmacèutic.

* FULL D'INFORMACIÓ PER AL PACIENT, fàcilment separable, serà lliurat pel metge al pacient que no està obligat a exhibir-lo en cap cas.

MEDICAMENTS QUE HAN DE DISPENSAR-SE AMB RECEPTA MÈDICA:

El farmacèutic dispensarà amb recepta aquells medicaments que la requereixen. Aquest requisit s'ha d'especificar expressament a la caixa del medicament. En aquest embalatge figurarà la llegenda "amb recepta mèdica" i el símbol "o".

A cada recepta es podrà prescriure un sol medicament o producte sanitari i un únic exemplar del mateix (excepte en les excepcions previstes).

Per a tractaments crònics de llarga durada, el prescriptor ha d'omplir les receptes necessàries per a tot el tractament, indicant data de prescripció, data prevista de dispensació i núm. d'ordre de la recepta, fins a una durada màxima de 6 mesos.

Les receptes només seran vàlides per a una dispensació. El termini de validesa serà de 10 dies naturals (llevat receptes per a vacunes individualitzades, que serà de 90 dies) a partir de la data de prescripció o, quan consti, de la data prevista de dispensació en elles consignades. Un cop transcorregut el termini de validesa no podran sol.licitar ni dispensar medicaments ni productes sanitaris amb la seva presentació.

CUSTÒDIA DE LES RECEPTES DISPENSADES

Les receptes han de quedar dipositades a la farmàcia durant TRES MESOS, com a document acreditatiu de la dispensació. No obstant les receptes de psicòtrops de l'Annex 1 es conservaran DOS ANYS.

LA REALITAT DEL DIA A DIA

En els paràgrafs anteriors s'exposa el que, segons la legislació, ha de fer-se. No obstant això la realitat del dia a dia és molt diferent i sovint ens posa als farmacèutics en situacions compromeses davant l'actitud  dels pacients, ja que estem obligats a cenyir-nos a la norma. En el cas de que les recepte privades no complissin els requisits exigits, la farmàcia obraria correctament al no dispensar el medicament, tenint en compte la normativa així com el règim infractor que preveu la llei.

Així mateix, els farmacèutics es trobarien "indefensos" de cara a una possible inspecció dels serveis sanitaris del Departament de Salut o una possible reclamació de l'usuari per una presumpta reacció adversa al fàrmac, entre altres possibilitats

I recordi: davant de qualsevol dubte, consulti el seu metge o farmacèutic.

Comentarios
Multimedia Diari