Más de Costa

Costa ÚLTIMA HORA

L'equip de govern de Torredembarra considera el ple extraordinari de dijous una pèrdua de temps i de diners

Tres partits de l'oposició (Ciutadans, PP i Avui Democràcia) van demanar a l'alcalde una sessió monogràfica per tractar el cas de defraudament elèctric del regidor Lluís Suñé

Redacció

Whatsapp
Imatge de la darrera sessió plenària de gener. Foto: Alfredo González

Imatge de la darrera sessió plenària de gener. Foto: Alfredo González

Posicionament de l’equip de govern respecte el ple extraordinari a celebrar el 16 de febrer de 2017

1.- El ple extraordinari que es durà a terme aquest 16 de febrer de 2017, a les 17.30 h, per reprovar el regidor d’Acció Social i Cooperació, ha estat convocat a petició dels grups municipals de Ciutadans, Partit Popular i Avui Democràcia.

2.- L’article 98.a de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya estableix que es pot convocar un ple extraordinari quan ho demana, almenys, una quarta part del nombre legal de membres de la Corporació, com és en aquest cas.

3.- El mateix article de la Llei també preveu que si els regidors sol•licitants ho autoritzen, l’assumpte que volen tractar es pugui incorporar a l’ordre del dia d’un ple ordinari.

4.- En aquest sentit, i per evitar un dispendi econòmic innecessari, l’alcalde va sol•licitar formalment als cinc regidors sol•licitants del ple extraordinari que s’avinguessin a incorporar la seva proposta en l’ordre del dia del ple ordinari que s’havia de celebrar el 16 de febrer de 2017, a les 18 h. Aquesta petició també es basava en el convenciment que l’ús legal de sol•licitar un ple extraordinari per part d’almenys la quarta part dels regidors està pensat perquè no es pugui limitar o prohibir als regidors tractar en sessió plenària les qüestions que considerin oportunes, però aquest no és el cas, ni l’equip de govern actual ha impedit mai el debat sobre qualsevol tema.

5.- Els grups municipals de Ciutadans i PP van rebutjar aquesta petició de l’alcalde i es van refermar en l’exigència de celebració de ple extraordinari, mentre que la regidora d’Avui Democràcia no va ni acceptar recollir la notificació de l’escrit de l’alcalde.

6.- Davant d’aquests fets, l’equip de govern considera la celebració d’aquest ple extraordinari una pèrdua de diners i de temps, quan la proposta es podria tractar perfectament en el ple ordinari que es durà a terme tot seguit. A més, l’alcalde ja va enviar una carta als grups municipals de Ciutadans, Partit Popular i Avui Democràcia en data 24 de gener (anterior a la petició del ple extraordinari) en què els explicava quin era el posicionament de l’equip de govern sobre les informacions aparegudes en diversos mitjans de comunicació respecte al regidor d’Acció Social. També es va tractar la qüestió en l’apartat de precs i preguntes del ple ordinari que va tenir lloc el 26 de gener de 2017.

7.- D’acord amb tot l’exposat, l’equip de govern no pot evitar de cap manera la celebració d’aquest ple extraordinari per molt que consideri la inutilitat del mateix.

Cal recordar que la sessió és per conèixer de primera mà el frau elèctric que Endesa ha confirmat d'un negoci privat del regidor de govern Lluís Suñé en el període 2012-2016. 

Temas

  • COSTA

Comentarios

Lea También