Lo último en

null
Opinión 02/03/2021

Passotes monumentals

El programa de TV3 ‘Batalla Monumental’ ha posat novament en evidència el ‘passotisme’ de Tarragona, una passivitat que ens converteix en el cul de Catalunya

Josep Ramon Correal
null
Opinión 02/03/2021

Planificació energètica territorial

Cal aprovar una moratòria per tramitar un instrument de planificació energètica territorial que ordeni les àrees de generació, les línies d’evacuació elèctrica i les subestacions i les infraestruc-tures de distribució de l’H2

Aleix Cama Torrell