Más de Opinión

Impulsar el Tercer Sector a Tarragona

Rafael Ruiz de Gauna i Montserrat Martínez, Fundació Pere Tarrés

Whatsapp
Aquesta iniciativa social es fa imprescindible per garantir drets, i per cohesionar la societat i atendre persones. Foto. Alfredo González/DT

Aquesta iniciativa social es fa imprescindible per garantir drets, i per cohesionar la societat i atendre persones. Foto. Alfredo González/DT

Catalunya disposa d’un ric teixit associatiu i d’entitats no lucratives que ofereixen a la ciutadania serveis per a la millora de la seva vida, solidaritat i espais de participació que articulen la convivència i la relació amb els poders públics. I Tarragona no és una excepció com demostra l’estudi Panoràmic, impulsat pel Consell d’Associacions de Barcelona, amb la col·laboració tècnica de l’Observatori del Tercer Sector, la Fundació Ferrer i Guàrdia, i la mateixa Fundació Pere Tarrés. 

El Panoràmic ha radiografiat la pluralitat del Tercer Sector tarragoní, revelant que la majoria d’entitats apleguen persones amb un interès comú (associacions, 91%), sent menys les que posen un patrimoni al servei públic (fundacions) o són professionals propietaris de la seva organització dedicats a treballar en l’acció social (com cooperatives d’iniciativa social). El Tercer Sector treballa amb diverses motivacions: destacant la importància de l’acció cultural (32%), seguides de les dedicades a la formació i l’educació (24%) i a l’acció social (18%). 

Aquestes organitzacions sense afany de lucre han estat claus en el context de crisi, destacant el percentatge de les que actuen a tota la província (19%) o en el conjunt de Catalunya (23%), si bé el més habitual és que actuïn en municipis (34%).

«En un context de reducció de fons públics, les entitats han canalitzat la solidaritat per atendre les persones vulnerables»

En un context caracteritzat per la reducció de fons públics, han canalitzat la solidaritat per atendre les persones en situació de vulnerabilitat, han denunciat injustícies socials com ara els desnonaments, la precarietat alimentària o el dret a l’educació en el lleure, han posat en l’agenda pública problemàtiques amagades, o han captat recursos econòmics privats, de donants particulars o empreses, que han revertit en la ciutadania. Per tant aquesta iniciativa social es fa imprescindible per garantir drets, i per cohesionar la societat i atendre persones. 

El treball de les entitats es fa sovint amb recursos molt limitats: 1 de cada 4 té menys de 10 persones col·laborant activament només el 25% té persones remunerades (25%). El treball del voluntariat és clau i a Tarragona el 50% de les associacions disposa de projectes de voluntariat.
Com revela el Panoràmic, aquestes entitats necessiten abordar un seguit de reptes per millorar la seva incidència en la vida pública.

La captació de persones actives que comparteixin la seva causa i de recursos econòmics que permetin estabilitat en el seu funcionament és clau. Cal pensar que els seus pressuposts són molt limitats: el 64% disposa de menys de 25.000 € anuals (el 33% menys de 5.000 €!).
També és un repte com arribar a tota la societat per donar visibilitat a la seva finalitat i accions, com també capacitar les persones que col·laboren, bé siguin voluntàries o retribuïdes, especialment en la seva gestió davant cap cop les majors exigències. 

Enfortir el Tercer Sector, també a Tarragona, hauria de ser un compromís compartit de tota la societat, i tots els nivells de les administracions. Poques vegades, amb tan poc, es pot fer tant per a la vida de les persones i la comunitat. 

Temas

Comentarios

Lea También