Más de Reus

Adjudicades les obres per millorar l'accés al tanatori municipal de Reus

La contractació de les obres de reforma, suposa una intervenció conjunta sobre la Plaça Pau Picasso, per accedir al tanatori i les obres de reforma de la façana de l'edifici

Redacció

Whatsapp
Imatge virtual de la plaça. Foto: Ajuntament de Reus

Imatge virtual de la plaça. Foto: Ajuntament de Reus

Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, divisió de l’empresa municipal Reus Serveis Municipals, SA, ha adjudicat a l’empresa Infraestructuras Trade SL el contracte per a la realització de les obres de reforma de la plaça de Pau Picasso d’accés al Tanatori Municipal. La contractació de les obres de reforma, suposa una intervenció conjunta sobre la Plaça Pau Picasso, per accedir al tanatori i les obres de reforma de la façana de l’edifici. L’Adjudicació s’ha fet per un import de 126.617,95 euros.

El projecte ha anat a càrrec de l’Ajuntament, mentre que les obres les assumirà l’empresa municipal Reus Serveis Municipals, a través de la seva divisió de Serveis Funeraris.

El projecte té el doble objectiu de reordenar l’espai per fer-lo més útil i còmode per als usuaris de l’equipament, i fer l’edifici més visible i accessible des de l’avinguda del President Macià.

Actualment, l’accés al tanatori des de la zona nord oest es produeix a través de la plaça Pablo Picasso. Aquesta plaça està configurada d’una forma simètrica i en relació amb l’escultura que apareix en el mig, i no té gaire en compte el flux de circulacions des del centre de la ciutat fins a l’edifici. Per altra banda, el fet que la zona estigui delimitada per unes jardineres altes amb una vegetació abundant, fa que l’edifici quedi pràcticament imperceptible des d’aquesta zona de la ciutat.

El projecte d’obres planteja una sèrie d’intervencions a realitzar per tal de reformar i millorar l’accés i la visibilitat de l’edifici des dels carrers pròxims a la plaça.

En la reforma s’ha tingut en compte la importància de l’accés a través del pas de vianants de l’avinguda del President Macià amb el carrer de Cambrils. Des d’aquest punt es té una visió alineada amb el vestíbul del tanatori. Per això es planteja una rampa molt suau (del 3,5%), de 22 metres de llargària i 6,6 metres d’amplària, amb el mateix paviment de llambordins, que porta fins a un petita plaça, com a vestíbul exterior de l’edifici, amb una pendent del 5,5%. Des d’aquesta rampa fins a les jardineres que ens separen de l’avinguda de Bellissens es forma una nova franja verda de 47 metres de llargària i 9,5 metres d’amplària amb gespa o amb heura de fulla petita.

Un altre accés important al tanatori és des de l’avinguda del President Macià amb el carrer Sol i Ortega. Aquí es torna a repetir la mateixa solució; aquesta vegada, però, la dimensió de la rampa en amplària és de 2 metres.

Aquestes intervencions tenen com a objectiu que l’apropament a l’edifici, salvant el desnivell de 1,5 metres, es faci de manera casi imperceptible.

Com a fons d’aquest espai exterior i com a nexe amb el vestíbul interior, es construeix un espai cobert de 6,6 metres d’amplària i 4,20 metres de llargària, definit per una volta com a sostre i unes gelosies de llistons de fusta com a laterals. Dels laterals es prolonguen uns pòrtics metàl·lic a banda i banda que serveixen com a suport per crear uns murs vegetals amb heure de fulla petita.

L’altra intervenció important consisteix en l’enderroc dels murs de contenció de les jardineres en la confluència de l’avinguda del President Macià amb l’avinguda de Bellissens, i té com a objectiu que l’edifici sigui més visible des d’aquesta zona.

Temas

  • REUS

Comentarios

Lea También