Comencen les obres d’asfaltatge del carrer Senan de Montblanc

El pressupost total del projecte és de 371.333.19 euros i el termini és de tres mesos. L’actuació s’inclou en els treballs d’urbanització

07 junio 2019 16:49 | Actualizado a 07 junio 2019 16:51
Se lee en minutos
Participa:
Para guardar el artículo tienes que navegar logueado/a. Puedes iniciar sesión en este enlace.
Comparte en:

Temas:

Aquesta setmana han començat les obres d’asfaltatge del carrer Senan, en el tram comprès entre l’avinguda Doctor Folch i el carrer Reboll. Aquesta actuació era una obra molt esperada en els darrers anys pels veïns del municipi.

El pressupost total del projecte és de 371.333, 19 euros, i el termini per a l’execució de les obres serà de tres mesos.

A més l’actuació s’inclou en els treballs d’urbanització del carrer Senan, que té per finalitat facilitar el trànsit de vianants i millorar la connectivitat urbana i el trànsit dels autobusos de transport dels escolars de la comarca al complex educatiu i esportiu que gestiona el Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 

Àrea de serveis

Amb tot, el projecte incideix plenament en la descongestió d’un seguit de vies principals de carrers que donen accés a una important àrea de serveis, on es troben concentrats el CEIP Les Muralles, la llar d’infants Els Merlets, l’Institut Martí l’Humà, el centre d’educació especial Tilmar i la zona esportiva, amb l’accés a les instal·lacions del camp de futbol, la piscina i el pavelló municipals de Montblanc.

Els treballs d’urbanització estan afectant una superfície total de 1.354,59 metres quadrats de vorera i 1.662,91 metres quadrats de paviment, amb una longitud total de 291,271 metres, una amplada de vial de 10,35 metres i voreres d’amplada variable entre 3,50 i 4,75 metres.

Les obres que s’han realitzat fins ara són treballs previs de moviments de terres i demolicions de voreres i formigons; preparació de serveis soterrats, com rases, canalitzacions i formacions de pericons i registres per a l’aigua, clavegueram, enllumenat públic, baixa tensió, telefonia i fibra òptica; formació i alineació de voreres, i formació de base de tot-u (zahorra artificial), regs bituminosos i nous paviments intermitjos i de rodadura de MBC a calçada. 

Quan finalitzi l’asfaltatge que s’està fent actualment, es passarà al recrescut fins a nova rasant de marcs i tapes de pous de clavegueres o altres serveis existents; plantació d’arbres; pintura vial de zones d’aparcament, pictogrames i passos de vianants; i col·locació de la senyalització vertical.

Cal tenir en compte que el carrer Senan, en el tram comprès entre els carrers l’Espluga de Francolí i Josep Maria Tosas ja té una urbanització prèvia al seu marge dret, on compta amb la meitat del carrer pavimentat i una vorera de panot ja feta. El carrer Senan fins avui estava prohibit aparcar-hi.

Comentarios
Multimedia Diari