Pavimentació i millora dels serveis en el centre urbà a Conesa

Amb un pressupost de 228.959 euros, es renova la xarxa de sanejament i de submistrament d’aigua. Amb les obres es ressaltarà el nucli històric, declarat BCIN

| Actualizado a 31 enero 2022 12:24
Se lee en minutos
Participa:
Para guardar el artículo tienes que navegar logueado/a. Puedes iniciar sesión en este enlace.
Comparte en:

Un dels principals carrers de Conesa canviarà completament d’aspecte després que s’acabin les obres de pavimentació i serveis. Es tracta del carrer Pati, tot i que els treballs afecten també Sarral, Campanar i Nou. En total són 163,5 metres de longitud i una superfície de 1.795,64 metres quadrats. El projecte va sortir a licitació per 289.604 euros i finalment es va adjudicar per 228.959 euros. Un total de nou empreses van presentar ofertes. Fins ara, les canonades de clavegueram i subministrament d’aigua eren antigues. Altrament, els seus materials han esdevingut obsolets i els diàmetres existents eren insuficients per tal de garantir el servei d’acord a les necessitats d’avui en dia.

Per altra banda, aquests carrers no disposaven de xarxa separativa d’aigües: no es feia recollida d’aigües pluvials dels paviments dels vials i les canonades d’aigües pluvials de les finques lindants no estaven connectades a la xarxa general per no disposar aquesta de suficient capacitat per a absorbir-les.

Pel que fa a la xarxa d’enllumenat públic ja va ser objecte de recents intervencions consistents en consecutives ampliacions de la xarxa i en la substitució de llumeneres per tal d’adequar-la a les exigències de contaminació lumínica vigents. Tot i així, el seu cablejat i resta d’instal·lació no van ser renovats i no disposa de xarxa de posta de terra, fet que ha motivat que actualment la xarxa no disposi de la corresponent legalització.

Amb la present actuació es preveu renovar i completar les xarxes de sanejament i subministrament d’aigua. Pel que respecta a les de sanejament, es realitzarà xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials, dimensionada i executada d’acord a les necessitats actuals; també es pretén amb l’execució de l’obra millorar la vialitat i l’ús en dies de pluja.

Pel que respecta a la xarxa de subministrament d’aigua, es dimensionarà i executarà de manera que es presti un correcte servei i estigui protegida tèrmicament front les freqüents glaçades hivernals. Alhora es millorarà el subministrament d’aigua per a les instal·lacions de protecció contra incendis.

Altrament es dóna la circumstància que el municipi de Conesa disposa d’abundant aigua, però amb nivells superiors als permesos de sulfalts, no sent per tant apta per al consum de boca. Atès que es preveu el pròxim abastament del municipi amb aigua del transvasament de Rialp, al present projecte es preveu l’execució d’una nova canonada d’aigua per al subministrament de l’edifici de l’ADF amb aigua de pou, amb previsió del seu ús per a tasques agrícoles i d’extinció d’incendis.

També es procedirà a la renovació del cablejat de la instal·lació d’enllumenat públic, executant-la d’acord a les exigències de seguretat. Es deixarà la xarxa llesta per a la seva certificació per part de l’instal·lador i posterior legalització.

Per últim, es pavimentarà els carrers de l’àmbit d’actuació creant zones peatonals adoquinades i de trànsit rodat asfaltades. També es col·locarà mobiliari urbà i jardineria. Amb aquests condicionants es preveu adequar-lo als condicionants estètics del municipi i garantir així la seva integració a l’entorn, aspecte de rellevant importància si es té en compte la recent catalogació de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) del conjunt del nucli històric.

Comentarios
Multimedia Diari