Más de Opinión

Opinión El mirador

Al Priorat ja ha tornat la llum

El que hauríem de considerar és si en zones com la de la comarca del Priorat l’estesa de xarxa és adequada a l‘horitzó de servei al que volem aspirar

JOSEP MARIA MONTAGUT

Whatsapp
Al Priorat ja ha tornat la llum

Al Priorat ja ha tornat la llum

La distribució d’energia elèctrica Catalunya es realitza en forma exclusiva a les comarques per una sola empresa operadora. A la majoria de comarques urbanes de Catalunya la realitza l’empresa Endesa Distribució. El cas d’aquests dies de la gran nevada a les comarques del sud de Catalunya, especialment la Terra Alta i el Priorat, ha tornat a posar sobre la taula el debat la qualitat del servei elèctric.

En primer lloc, cal recordar que les infraestructures del servei elèctric –i més en zones de muntanya– estan exposades a les contingències climatològiques de forma més severa i continuada, i que en conseqüència cal preveure incidències en el servei.

La regulació sobre la qualitat del servei contempla dos aspectes: uns límits temporals, segons zones, d’interrupció del servei (regulació de l’estat) i unes obligacions que estableix la Llei Catalana 18/2008, delimitació del temps de reposició, de disposar de plans d’actuació davant d’incidències, com la disponibilitat immediata de grups electrògens per restablir el servei transitòriament.

El cas de les interrupcions de servei per les nevades d’aquests dies caldrà analitzar-lo tenint present diverses consideracions, però considerant l’alçada a la qual operen les línies elèctriques afectades, on les nevades no són freqüents, i el caràcter rural dels municipis afectats. El Priorat, amb uns 10.000 habitants i amb la capital Falset amb prop de 3.000, marquen un entorn clarament rural del servei elèctric. Probablement la reposició del servei rural s’ha fet i s’està fent en un temps raonable quan per incidències que no són de força major i que la Llei preveu que s’han de fer en menys de 6 hores.

Però el que ens hauria de preocupar i reflexionar –un cop reposat el servei en forma definitiva–, amb la reparació de les infraestructures malmeses per la tempesta, no és si s’ha fet d’acord amb les normes de treball ni a les previsions que les lleis estableixen. El que hauríem de considerar és si en zones com la de la comarca del Priorat l’estesa de xarxa és adequada a l‘horitzó de servei al qual volem aspirar.

La qualitat a Catalunya té valors d’interrupció mitja anual al voltant d’una hora. La qualitat anual a la comarca del Priorat, històricament ja presenta nivells en alguns dels seus municipis lluny d’aquest valor i dels valors urbans. El repte és que hem de ser capaços d’evolucionar la distribució elèctrica en el seu conjunt als nivells de Centreeuropa. Catalunya té un nivell global d’interrupcions mitjanes anuals d’una hora. Nivell que podem considerar com acceptable. Alemanya i els Països Baixos la qualitat anual està entre 15 i 27 minuts d’interrupció del servei.

El model de xarxa elèctrica ha d’evolucionar per incorporar l’automatització de la seva gestió, per saber gestionar els fluxos intermitents de la generació renovable que ha de connectar. Ha de ser capaç d’integrar la mobilitat elèctrica. Aquest nou model de xarxa, que tecnològicament està resolta és l’oportunitat per fer el salt definitiu de qualitat de servei. El Priorat, igual que altres comarques, s’ha de beneficiar d’aquest nou entorn que necessitem

Avui que la neu a Falset ja es veu amb llum a les cases, hem de treballar a augmentar la generació distribuïda, eòlica i fotovoltaica que canviï la qualitat rural del servei i aquest faci un salt i s’aproximi a la qualitat de servei urbana. Cal que l’administració i les empreses distribuïdores aprovin plans d’actuació en aquest sentit, i que la regulació s’adeqüi i retribueixi les noves formes d’electrificació que necessitem.

Josep Maria Montagut: President de la Comissió d'Energia d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Temas

Comentarios

Lea También