Més inserció laboral dels graduats en FP

Un estudi constata que un 39% va trobar feina abans de nou mesos. És el percentatge més alt registrat des de 2008, quan es va situar en el 46,4%

ACN

Whatsapp
Un grup de nois en un taller de mecànica d’un institut d’FP. FOTO: Elisenda Rosanas

Un grup de nois en un taller de mecànica d’un institut d’FP. FOTO: Elisenda Rosanas

Gairebé el 39% dels graduats en FP el 2016 van trobar feina abans de 9 mesos, el percentatge més alt registrat des que 2008, en què es va situar al 46,4%. L’augment d’aquesta inserció laboral ha anat en detriment dels qui continuen estudiant, que per primera vegada en 8 anys, són menys, el 35,7%. Un 15,5% més, combinen els estudis i la feina durant un temps, una opció que ha crescut lleugerament respecte a l’any passat.

Són els resultats de l’estudi d’inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals que cada any elabora el consell de Cambres de Catalunya i que, segons Joan Mateo, secretari general de Polítiques Educatives, constata que l’FP dota als alumnes de coneixements que el vinculen al teixit productiu, i que els joves han «pres consciència»’ que sense formació de qualitat no es pot trobar una feina també de qualitat.

La inserció laboral dels graduats en FP, tant en cicles de grau mitjà com de grau superior ha tornat a créixer el 2017 i s’ha situat en el 39%, nou mesos després d’acabar els estudis. Aquest petit repunt ha anat en detriment del percentatge de graduats que continuen estudiant després d’un primer títol, que ha caigut un punt, situant-se en un 35,7%. Per primera vegada en 8 anys, doncs, els qui troben feina superen els qui continuen estudiant.

Amb aquestes dades, la facilitat amb què troben feina els graduats en FP comença a recuperar els nivells d’abans de la crisi, que havien arribat, el 2008, al 46,4%, i fins i tot el 2007 s’havia registrat prop del 50%, però que el 2009 va caure fins al 37,8 per iniciar quatre anys de descensos.

Amb aquestes dades, el secretari de polítiques educatives del Departament d’Ensenyament, Joan Mateo, ha destacat que l’FP dota als alumnes de les competències necessàries per al teixit productiu i ho qualifica «d’opció magnífica» perquè els alumnes puguin trobar feina.

Així, el lligam entre els centres i l’empresa es fa més estret. Mateo creu que, a la vegada, la crisi ha fet prendre la consciència als joves que «sense una formació de qualitat» no poden trobar una feina també «de mínima qualitat», i desvincula que el retorn dels joves al sistema educatiu tingui només a veure amb la crisi econòmica i amb les dificultats de trobar feina.

Per això, destaca que malgrat la disminució de l’atur, l’abandonament escolar el 2017 es va situar al voltant del 17%, una taxa que 15 anys enrere arribava al 34%.

Així doncs l’estudi que cada any elabora el Consell General de Cambres de Catalunya corrobora que la inserció laboral dels graduats en FP creix. Nou mesos després de titular-se, només un 10,62% dels graduats superiors busquen feina, una situació que viuen el 9,03% dels graduats mitjans, i que contrasta amb la mitjana d’atur juvenil a Catalunya, del 32%.

L’estudi també demostra la tasca d’ocupadors que fan els centres educatius i les empreses on els alumnes fan les pràctiques. Les dues opcions assoleixen gairebé el 40% de la inserció. L’empresa ha proporcionat feina al 26,36% dels graduats mitjans, i al 23,98% dels graduats superiors, per sobre de la xarxa personal que ho ha fet en un 20,7% dels casos i un 20,3%, respectivament.

També ha crescut la percepció de relació entre els estudis i la feina que s’aconsegueix.

L’estudi també posa de manifest que els contractes indefinits són més presents en els graduats superiors que en els mitjans. El 32,27% els superiors tenen contracte indefinit, enfront del 25,9% dels mitjans. 

Més remuneració

La remuneració també és més alta si es tenen estudis de grau superior. Així, mentre que el 46,7% dels graduats superiors cobren entre 900 i 1.200 euros, només ho fan un 44,8% dels mitjans. 

Ara bé, el 32.3% dels graduats superiors cobren més de 1.200 euros, un tram que només cobra el 24% del percentatge dels graduats mitjans.

Per famílies professionals, la branca industrial disposen de més inserció, més graduats treballant a jornada completa i amb contracte indefinit i un major nivell d’ingressos. Els cicles en grau mitjà en sanitat arriben al 60% d’ocupació, mentre que els serveis socioculturals i a la comunitat se situen al voltant del 46,1%, mentre que els de transport i manteniment de vehicles, al 44,5%.

En cicles de grau superior, les famílies relacionades amb la informàtica registren una inserció del 84,11%, mentre que les activitats físiques i esportives, el 83,7% i l’administració i gestió, un 78%.

En la presentació de l’informe, el subdirector general de Programes, Formació i Innovació d’FP del Departament d’Ensenyament, Estanislau Vidal-Folch ha destacat que les dades són un «indicador de recuperació» i Miquel Valls, president del Consell de Cambres, ha destacat que l’FP ja és una opció més per a les famílies que volen educació de qualitat. Ha encoratjat al departament d’Ensenyament a seguir treballant. Precisament, Joan Mateo ha recalcat que els darrers anys, l’esforç en l’FP per part de l’administració ha fet créixer la «mirada positiva».

2.300 empreses han col·laborat amb l’FP

2.300 empreses han col·laborat el 2017 amb el sistema d’FP. Narcís Bosch, director del Consell de Cambres de Catalunya, ha presentat les dades més rellevants, les quals demostren que hi ha el 93% dels alumnes que acceptarien una feina en la mateixa empresa on van fer les pràctiques, que el 86% de tutors d’empresa recomanarien la contractació de l’alumne, i que el 98% de les empreses estan disposades a repetir l’experiència. També ha destacat la internacionalització del sistema, amb 1.046 alumnes catalans que han fet estades a empreses de l’estranger.

Aquestes empreses col·laboradores són en la seva majoria microempreses (7.359), empresaris individuals (6.002) i petites empreses (4.672), les quals formen 2/3 parts del total de les que participen. I quant a la família professional, la imatge personal és la més elevada amb un 16%, tot i que un 44% està format per ‘altres’, sense concreció. Les pràctiques i estades en empreses són valorades de forma molt positiva per part dels alumnes i per part de les pròpies empreses, les quals són una de les vies que proporcionen feina als graduats en Formació Professional, tant en graus superiors (26,4%) com en graus mitjans (24%).

Temas

Comentarios

Lea También