Totes les mesures del 155

L’executiu espanyol blinda “l’organisme o autoritat” que substituirà el Goven

| Actualizado a 22 octubre 2017 15:45
Se lee en minutos
Participa:
Para guardar el artículo tienes que navegar logueado/a. Puedes iniciar sesión en este enlace.
Comparte en:

El document que el govern espanyol ha remès al Senat per a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya inclou una vintena de mesures que afecten tots els àmbits de l’autogovern de Catalunya i van del cessament del president de la Generalitat i tot el seu govern, a la possibilitat de vetar iniciatives del Parlament, passant per un control de tota l’administració, inclosos els Mossos i els mitjans públics, i el blindatge de "l'organisme o autoritat" que actuarà. Segons l’escrit, l’aplicació del 155 tindrà una durada màxima de sis mesos (més els 54 dies des de la convocatòria de les eleccions), però el govern espanyol té la capacitat d’allargar el termini si fa una nova petició al Senat.

Les mesures consten en un document de 21 pàgines on l’executiu de Rajoy desgrana tots els àmbits afectats. 

Cessament de Puigdemont i el seu govern 

La primera mesura és el cessament del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident i tot el seu govern, i la seva substitució en l’exercici de totes les funcions. Serien substituïts pels “òrgans o autoritats que creï a tal efecte el govern de la nació”. S’hi afegeixen els càrrecs de confiança designats pels consellers, tot i que l’executiu de Rajoy assegura que “es preservarà l’escalafó de l’administració”. El president espanyol, Mariano Rajoy, assumeix les seves competències. La principal és que li permet dissoldre el Parlament de Catalunya i convocar eleccions autonòmiques. Segons el document, ho farà en un termini màxim de sis mesos. Això no implica necessàriament que les eleccions tinguin lloc dins del termini d’aquests sis mesos, perquè segons ha explicat la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría en una reunió amb els mitjans, s’hi poden afegir els 54 dies que marca la LOREG entre la convocatòria de les eleccions i la seva celebració.

Cessament de qualsevol treballador de l’Administració

L'acord del govern espanyol per intervenir la Generalitat permet que el "nomenament, cessament o la substitució temporal" de "qualsevol autoritat, càrrec públic i personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya" així com també de "qualsevol organisme, ens o entitat vinculada o dependent de la mateixa, i del seu sector públic empresarial". A més, l'aplicació del 155 diu que en cas d'incompliment de les instruccions de les noves autoritats, es podrien obrir "responsabilitats disciplinàries" contra els treballadors sense impedir, també, possibles responsabilitats "patrimonials, comptables o penals". D'altra banda, es sotmet a un "règim de comunicació o autorització prèvia" tota actuació de l'Administració de la Generalitat, declarant "nuls els actes, actuacions o resolucions que s'adoptin sense aquest requisit".

Veto al Parlament 

L’aplicació del 155 suposarà també la limitació de les funcions del Parlament de Catalunya, que haurà de sotmetre totes les seves iniciatives i esmenes a un control previ d’una “autoritat” designada pel govern espanyol que les podrà vetar i suspendre’n tota la tramitació. El procediment obliga a la Mesa a remetre-li totes les proposicions de llei, propostes de reforma de l’Estatut, propostes de reforma del Reglament, esmenes, propostes de resolució o disposicions normatives “perquè manifesti, en un termini de 30 dies, la seva conformitat o no a la tramitació”. A més, l’aplicació del 155 implica que “no es podran sotmetre a debat i votació” les iniciatives i esmenes “mentre l’autoritat que es designi no hagi expressament atorgat la seva conformitat”. Si les denega, “quedaran suspesos tots les tràmits parlamentaris subsegüents”. A més, les propostes de resolució del Parlament i les declaracions institucionals “no es podran dirigir a les autoritats designades” per a l’aplicació del 155 i sempre “hauran de ser conformes a la Constitució, a l’Estatut d’Autonomia i a les resolucions del Tribunal Constitucional”. La viceprsidenta del govern espanyol ha assegurat en un brieffing amb la premsa que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, igual que la resta dels diputats podran continuar actuant com a diputats.

Control dels Mossos

El document preveu que el control dels Mossos l'assumeixi directament un "òrgan o autoritat creat o designat" pel govern espanyol que donarà "instruccions directes i d'obligat compliment als membres de la Policia de la Generalitat de Catalunya". A més, "en cas que sigui necessari" els ministres autoritzen que els Mossos siguin "substituïts per efectius" de la policia espanyola, que podrà ser "desplegada" a Catalunya. L'acord també preveu que "en cas d'incompliment" de les ordres "es podrà procedir a la seva exigència" i demanar "responsabilitats patrimonials, comptables, penals o de qualsevol altre tipus".

Control dels mitjans públics

Una altra de les àrees afectades per la intervenció són els mitjans públics, L’executiu espanyol vol assumir les funcions de la Generalitat en aquesta àrea per “garantir una informació veraç, objectiva i equilibrada, el pluralisme polític, social, cultural i amb l’equilibri territorial” des del “respecte als valors i principis continguts a la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. L’assumpció de les competències dels mitjans públics anirà acompanyat també de les que tenen a veure amb les telecomunicacions i als serveis digitals, així com les funcions de la Generalitat sobre tecnologies de la informació, i en particular les del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya.

Control de les finances

L’acord també estableix que el govern espanyol adoptarà mesures de control de les finances per “garantir que els ingressos que correspon recaptar o rebre” a l’administració catalana “no es destini a activitats o finalitats vinculades o relacionades amb el procés secessionista”. També per garantir “la prestació de serveix públics essencials, l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera”. 

Blindatge de “l’autoritat” estatal

El mecanisme estableix també un blindatge de l’autoritat estatal que desplegarà el 155 i substituirà el Govern. Es “prohibeix” qualsevol acord, disposició, resolució o conveni administratiu “que contravingui les mesures” del 155. Aquesta autoritat podrà elaborar directrius, instruccions i protocols perquè l’Administració executi les mesures adoptades “en defensa i respecte de l’ordre constitucional”. A més, no es podran tramitar expedients sancionadors conra els funcionaris que acatin aquestes ordres, mentre que l’incompliment suposarà el “trasllat al Ministeri Fiscal” per a l’exigència de “responsabilitat penal”. 

Modificació dels departaments

L’acord del Consell de Ministres també faculta l’organisme o autoritat que es faci càrrec de la gestió de Catalunya a modificar els departaments de la Generalitat, així com les estructures orgàniques, ens i entitats vinculades o dependents de la Generalitat de Catalunya. Disposarà de “potestat d’organització, creació, modificació i extinció d’aquells organismes i entitats públiques creades o autoritzades per llei”. 

Modificació de les mesures sobre la marxa

Segons l'escrit del govern espanyol, les mesures estaran en vigor fins a la celebració d'unes eleccions autonòmiques, però mentrestant el govern espanyol té la possibilitat de plantejar al Senat les "modificacions o actualitzacions" que consideri oportú. 

Comentarios
Multimedia Diari