Invertiran 130.000 euros en el cementiri de Barberà de la Conca

L’octubre de l’any passat va tenir lloc una forta esllavissada en diferents punts de la comarca. Ara construiran diferents murs i s’evitarà que es produeixin despreniments. L’obra serà finançada per tres administracions

A.Tudó

Whatsapp
S’actuarà en els desperfectes i el trencament de la paret. Els murs de la façana sud-est del cementiri es troben en mal estat de conservació i amb greu perill de desprendiment de pedra. FOTO: PERE FERRÉ

S’actuarà en els desperfectes i el trencament de la paret. Els murs de la façana sud-est del cementiri es troben en mal estat de conservació i amb greu perill de desprendiment de pedra. FOTO: PERE FERRÉ

Barberà de la Conca arreglarà els danys del cementiri ocasionals per l’esllavissada de l’octubre de l’any passat. Per això s’ha tret a licitació les obres d’arranjament dels danys. S’actuarà en els desperfectes i el trencament de la paret. Els murs de la façana sud-est del cementiri es troben en molt mal estat de conservació, i amb greu perill de despreniment d’elements de pedra, amb parts trencades i amb esquerdes de secció molt importants. Les cobertes del panteons de la façana oest del cementiri hi entrava aigua a l’interior i estaven en mal estat de conservació.

L’Ajuntament de Barberà no disposa de mitjans personals (brigada) ni material per executar una obra d’aquesta envergadura, i per aquest motiu ha anat a concurs públic.

El pressupost de licitació de les obres és de 130.329,96 € IVA inclòs. Una part l’assumirà l’Ajuntament de Barberà de la Conca, l’altre la Diputació de Tarragona. I, per últim, la Generalitat de Catalunya pagarà la major part. Està previst que les obres durin un mes i mig aproximadament. L’àmbit total de l’actuació és de 379,25 m2. Hi treballaran sis persones.

«Amb aquesta actuació es milloraran els murs en les diferents façanes en mal estat i s’evitarà que es produeixin despreniments, així com cobertes de panteons de la façana oest afectats per aquest mal estat», va explicar al Diari l’alcalde de Barberà de la Conca, Marc Rovira.

«Els aiguats de l’octubre de l’any passat van afectar a la cantonada de la part dreta on hi havia una fila de nínjols i es van traslladar. Ara s’haurà de refer aquest nou racó», va afirmar l’arquitecte tècnic, Jordi Obradó. Primer es faran els talls a la paret d’obra de ceràmica, de sis a vuit centímetres de fondària, i posteriorment s’enderrocaran els murs de contenció de maçoneria. També s’ensorrarà el mur de contenció de blocs de formigó armat. Es farà a mà i amb compressor i càrrega manual.

Es tiraran a terra vàries cobertes inclinades complertes dels panteons situats a la façana oest del cementiri de Barberà. «Al tractar-se de l’arranjament de danys en murs a l’exterior es preveuen peculiaritats en el terreny i problemes derivats de les inestabilitats, lliscaments, usos previs que puguin haver contaminat el sòl, obstacles enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc. Tampoc cal fer un estudi geotècnic», va assegurar l’arquitecte tècnic.

Va afegir que «es realitzarà una excavació per a rebaix en terreny compacte, realitzada amb pala excavadora. Posteriorment es farà un repàs i piconatge de la caixa de paviment».

També tapiaran les esquerdes ocasionades a la paret del cementiri.

Intenses pluges

L’octubre de l’any passat, la ciutat de Tarragona va registrar uns 100 litres per metre quadrat. A Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, es van registrar 115 litres per metre quadrat i a la capital de comarca, Montblanc, 107. A Barberà de la Conca es van registrar uns 200 litres i va patir una forta esllavissada. En aquest cas va afectar al cementiri municipal que es troba a 500 metres en línia recta de Cabra del Camp.

Temas

  • Barberà de la Conca

Comentarios

Lea También