Gemma Fusté Garcia
Gemma Fusté Garcia

Membre de la llista d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona

Multimedia Diari