José Luis Solans Pueyo
José Luis Solans Pueyo

Doctor en Dret. Professor de l’Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida (adscrita a la UDL)

Multimedia Diari