Antoni Gómez
Antoni Gómez

President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)

Multimedia Diari